„Ratuj Tenczyn” przeciw crossowcom pod
zamkiem
..................................................................................
W ostatnich latach poważnym problemem dla turystów chcących bezpiecznie zwiedzać
okolice zamku Tenczyn stali się motocykliści crossowi. Sprawą tą zajęło się
stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn” nadając jej oficjalny bieg poprzez złożenie
zawiadomienia na Policji.
 
Rusza kolejny etap prac na Tenczynie
..................................................................................
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w
każdej chwili zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
31.07.2018
Z przyjemnością informujemy że niebawem rozpocznie się kolejny, IX etap prac
zabezpieczających na Tenczynie. Remont konserwatorski zamku  prowadzony będzie na zlecenie Gminy Krzeszowice  jako Inwestora  w porozumieniu z obecnymi właścicielami obiektu - spadkobiercami Adama Potockiego. Środki pochodzić będą  z dotacji Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.   Celem  prac remontowych jest zabezpieczenie przed dalszym
zniszczeniem zabytkowej struktury murów zamkowych i  jednoczesne umożliwienie dostępu do
wnętrza zamku dla zwiedzających.
Na ten rok w pierwszej kolejności zaplanowano naprawę wtórnej bramy wjazdowej w barbakanie.  (Brama z 2 połowy XIX w. jest jedynym nie wyremontowanym dotąd elementem tej budowli).
Barbakan i brama wjazdowa do Tenczyna na początku XX w.
Barbakan z wtórną bramą wjazdową (dolny łuk) - stan obecny
Przewiduje się:

•        renowację ceglanego portalu (ościeży bramy) z 2 poł. XIX w .oraz  konserwację kamiennego zwornika z
herbem Tęczyńskich

•        wykonanie nowej bramy (wrót) w formie  dwuskrzydłowej, kutej  kraty  zapewniającej wgląd do wnętrza i
jednocześnie zabezpieczającej obiekt przed włamaniami


Założono bowiem że w  głównym wejściu do zamku, w barbakanie który został gruntownie  wyremontowany i
udostępniony już w 2016 r.  nie może dłużej pozostawać zniszczony  portal ceglany z prowizorycznym,
budowlanym  zamknięciem.
Pilne jest również częściowe odtworzenie i konserwacja kartusza  z herbem Tęczyńskich umieszczonego w łuku
bramy wjazdowej. Z lewej strony kartusz herbowy - stan obecny, z prawej strony renesansowy herb Tęczyńskich w wersji hrabiowskiej
Następnie planowane jest dokończenie remontu baszty Dorotki rozpoczętego w 2017 r. i udostępnienie jej wnętrz,
zarówno  w przyziemiu  jak i na wyższych kondygnacjach dla zwiedzających. Lico muru dolnej kondygnacji Dorotki będzie odtworzone, rozebrane zostaną przypory zbudowane w XIX w. po obu stronach wejścia do baszty na poziomie przyziemia.  
Baszta Dorotka - stan obecny
Przewiduje się również odbudowę fragmentu sklepienia nad narożnym północno wschodnim pomieszczeniem
skrzydła mieszkalnego. Pozwoli to na odtworzenie wejścia do baszty Dorotki  na poziomie piętra poprzez
przerzucenie mostka łączącego taras pierwszego piętra skrzydła mieszkalnego z otworem drzwiowym znajdującym się na pierwszym piętrze baszty.
Cześciowo zawalone sklepienie części mieszkalnej przewidziane do rekonstrukcji
Projekt rekonstrukcji sklepienia wraz z widocznym mostkiem prowadzącym do baszty Dorotki z 1950 r. wg. Świszczowskiego
Wejście na taras pierwszego piętra części mieszkalnej odbywać się będzie poprzez renesansowe schody prowadzące z dziedzińca zamku górnego. Dzięki odkryciu reliktów schodów możliwe było ustalenie ich oryginalnego przebiegu. W tym roku zostaną one zrekonstruowane i włączone do ciągu komunikacyjnego rozbudowanej trasy turystycznej.
Renesansowe schody prowadzące z dziedzińca zamku górnego na piętro skrzydła reprezentacyjnego

Plan zamku Tenczyn z zaznaczonymi pracami zaplanowanymi na 2018 r.