Kolejny wniosek o udzielenie dotacji na
zabezpieczenie Tenczyna
..................................................................................
 
Gmina Krzeszowice złożyła w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolejny
wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu
zabezpieczenia ruin zamku Tenczyn– etap
IX. Planowane roboty koncentrują się w
obrębie zamku górnego. Ich wartość
 wynosi nieco ponad 2 mln. PLN.
Zaplanowany zakres prac wyraźnie wskazuje na to że Gmina Krzeszowice ma zamiar uatrakcyjnić obecnie funkcjonującą trasę
turystyczną dodając do niej nowe fragmenty zamku. Do zabezpieczenia wytypowano te części ruiny które natychmiast po
remoncie będą mogły zostać udostępnione dla zwiedzających. Wśród nich znalazła się kaplica zamkowa która wymaga pilnych
zabiegów konserwatorskich. Dąży się też do udostępnienia turystom tarasu na baszcie Dorotce.

Główne prace przewidziane we wniosku obejmują:
Rekonstrukcję i odtworzenie sklepienia narożnego
pomieszczenia  przed basztą „Dorotka” i wykonanie
połączenia z częścią mieszkalną.
Odtworzenie renesansowych schodów z dziedzińca na
poziom I-go p. skrzydła reprezentacyjnego
Wykonanie schodów (o konstrukcji stalowej) we
wnętrzu baszty „Dorotka”

Naprawę sklepienia nad dolną kondygnacją baszty
„Dorotka”

Odgruzowanie wnętrza kaplicy oraz przylegającego
do niej "skarbczyka" oraz zabezpieczenie koron
ścian
Rekonstrukcję elementów ceglanych nad bramą
Bastei wjazdowej wraz z bramą wjazdową

Przyszłoroczne plany remontowe Gminy Krzeszowice są ambitne. Doświadczenie pokazuje jednak że konkurencja o ministerialne dotacje jest bardzo
duża i nie zawsze udaje się uzyskać całości wnioskowanych środków. Na Tenczynie ciągle trwa jednak wyścig z czasem, spore fragmenty zamku nadal
pozostają w stanie katastrofy budowlanej. Należy je natychmiast ratować tym bardziej  że obiekt przyciąga coraz większe rzesze turystów powoli stając
się regionalną atrakcją turystyczną.