Logo Ratuj Tenczyn zaprojektował Stefan Olis - student Wydziału Plastycznego
Uniwersytetu w Trnavie na Słowacji
.
Ratuj Tenczyn in media:
...................................................................
One of the ways to fight for saving Tenczyn is the continuous presence of the castle
in the media. The aim is to recurrently present the critical situation of Tenczyn, as
well as to show its historic and tourist value.
W maju 2009 r. na antenie Radia Kraków nadany
został reportaż pt. "Na łasce barbarzyńców"  
Reportaż ten był emitowany również na antenie
Programu Trzeciego Polskiego Radia  
................................................................................................................................................................
W sierpniu 2009 r. TV Przełom nadała reportaż o
sytuacji na zamku Tenczyn.
................................................................................................................................................................
W dniu 07.09.2009 r. w programie "Kronika" nadanym
przez TV Kraków znalazła się relacja
dotycząca niszczenia Tenczyna i walki
stowarzyszenia "Ratuj Tenczyn" o jego ocalenie.
................................................................................................................................................................
W dniu 23.10.2009 r. "Kronika" na TV Kraków nadała
reportaż z Tenczyna w którym władze gminne
zapowiadają  iż odwołają się od decyzji Konseratora
Zabytków nakazującego przeprowadzenie prac
zabezpieczających zamek.
................................................................................................................................................................
W dniu 12.01.2010 r. pojawiła się relacja z Tenczyna na
antenie TV Kraków.
................................................................................................................................................................
W dniu 24.03.2010 r. w Kronice  na antenie TV Kraków
pojawiła się relacja z Tenczyna
................................................................................................................................................................
Trudną sytuację Tenczyna opisuje Piotr Subik w
"Dzienniku Polskim" z dnia 07.04.2010 r.
................................................................................................................................................................
W Dzienniku Polskim z dn. 08.05.2010 r. pojawił się
obszerny artykuł Piotra Subika pt. "Mały Wawel"
ma szansę na lepszą przyszłość.
W programie "Kronika" TVP Kraków w dniu 20.07.2010 r.
nadana została relacja z Tenczyna mówiąca o
postępującym niszczeniu zamku i próbach jego
ratowania.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Program "Zamek strachów" nadany przez TV
Kraków w cyklu "Podglądacze"