Ratuj Tenczyn wykonało kolejną reprodukcję
portretu Tęczyńskich
..................................................................................
 
Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn z przyjemnością informuje że kolekcja portretów
członków rodziny Tęczyńskich wzbogaciła się o kolejny cenny eksponat. Dzięki
życzliwości Ojca Ryszarda Stolarczyka – Przeora Klasztoru Karmelitów Bosych w
Czernej udało się wykonać replikę portretu Agnieszki Tęczyńskiej-Firlejowej  –
fundatorki pustelni.
Na portrecie, którego oryginał znajduje  się w Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej, Agnieszka
Tęczyńska przedstawiona jest w pozycji stojącej w habicie benedyktynek, z różańcem w lewej ręce,
z prawą ręką wspartą na otwartej księdze leżącej na stoliku. Obok księgi stoją krucyfiks, lichtarz z
gasnącą świecą, czaszka i zegar. Przedmioty te nadają portretowi symboliczny charakter
przypominając o przemijaniu. Zielona narzuta przykrywająca stolik ozdobiona jest herbem topór
zwieńczonym koroną.

Jest to już czwarta reprodukcja portretów Tęczyńskich jakie wykonało stowarzyszenie Ratuj Tenczyn,
pozostałe trzy przedstawiają brata hrabianki – Jana Magnusa, jej bratanka Stanisława oraz ją
samą, siedzącą na ozdobnym krześle. Spośród wszystkich reprodukcji obraz odznacza się
największymi rozmiarami: 200/137 cm - wykonany został techniką druku na płótnie.
Reprodukcję można już obejrzeć w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach,
Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn liczy jednak na to, że jest to jedynie tymczasowe miejsce ekspozycji
portretów i że docelowo znajdą się one w muzeum jakie zostanie stworzone na Tenczynie.
Podkreślić należy że inicjatywy takie jak gromadzenie i odtwarzanie eksponatów odgrywają ważną
rolę w walce o ochronę Tenczyna. Są one bowiem dowodem na to że pamięć o obiekcie i
świadomość jego wartości odżywa wśród lokalnej społeczności, co daje szansę na jego trwałe
zagospodarowanie, użytkowanie, oraz funkcjonowanie w dłuższym okresie. Czynniki te uzasadniają
nakłady związane z zabezpieczeniem ruiny przekazywane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Wspomnieć należy również że koszty związane z wykonaniem reprodukcji zostały
pokryte w całości ze środków własnych stowarzyszenia Ratuj Tenczyn.   

Wiceprezes Stowarzyszenia "Ratuj Tenczyn" Grzegorz Stępowski odbiera reprodukcję obrazu z oprawy.
Agnieszka Tęczyńska-Firlejowa, wojewodzina krakowska, córka Andrzeja Tęczyńskiego,
wojewody krakowskiego i Zofii Dembowskiej, urodziła się na Tenczynie w 1578 r. W szesnastym
roku życia (1594) poślubiła wdowca Mikołaja Firleja, wojewodę krakowskiego. Po rychłej
śmierci męża (1599) Agnieszka Tęczyńska-Firlejowa zajęła się wychowywaniem swego syna
Jana i dwóch córek: Zofii i Krystyny. Wojewodzina krakowska miała rozległe kontakty -
przyjaźniła się między innymi z królem Zygmuntem III Wazą i jego żoną Anną Habsburżanką, w
1593 r. towarzyszyła parze królewskiej w podróży do Szwecji. Gdy w czerwcu 1620 roku zapadła
w Rzymie decyzja o założeniu w Polsce klasztoru pustelniczego Karmelitów, sfinansowania tego
przedsięwzięcia podjęła się właśnie Agnieszka Tęczyńska. Pod budowę klasztoru wybrano
otoczoną wzgórzami i lasami dolinę pomiędzy wsiami Czerna i Paczółtowice. Fundatorka
oddała karmelitom także wsie: Paczółtowice, Siedlec, Żbik oraz część ziem w Żarach. Dobra te
przeznaczono na wybudowanie klasztoru i utrzymanie zakonników. Po dziesięciu latach budowy
której koszt wyniósł 75 000 zł. Karmelitom oddano kościół wraz ze skrzydłem klasztornym. Nad
bramą wjazdową do klasztoru umieszczono tablicę z łacińską dedykacją. W tłumaczeniu na język
polski napis głosi:
Najlepszemu i Najwyższemu Bogu! Mieszkańcy Świętej Pustelni, Którzy chodzicie za
Barankiem, Nie szukajcie Go spoczywającego między liliami! Dla którego rozkoszy znakomita
hrabianka na Tęczynie Firlejowa, Wojewodzina Krakowska, Agnieszka - Barankowi w cierniach,
ten łuk murów za łuk niebieski Swym tęczyńskim wyciosała toporem. R. P. 1640 dnia 1
października.
Fundatorka zobowiązała mieszkańców eremu do wykupu kobiet z niewoli tatarskiej i tureckiej,
na ten cel zapisała stały fundusz.