Najnowsze wiadomości:
...................................................................
Logo Ratuj Tenczyn zaprojektował Stefan Olis - student Wydziału Plastycznego
Uniwersytetu w Trnavie na Słowacji
.
 
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Dzięki uprzejmości TVP Kraków która
umieściła na swoim serwerze reportaż
"Zostanie po nas zamek" mamy
przyjemność zaprosić wszystkich
miłośników Tenczyna do obejrzenia tego
interesującego materiału filmowego.
LGD Zdrój przedstawiła  listę
wniosków ocenionych przez Radę
i przeznaczonych do
dofinansowania w naborach  
"Małe projekty". Dwa projekty
złożone przez stowarzyszenie
Ratuj Tenczyn  uzyskały najwyższe
oceny z pośród wszystkich 30
złożonych wniosków
.
Znacznie powyżej tysiąca
sięgnęła liczba osób które
odwiedziły średniowieczny  obóz
oraz szranki turnieju rycerskiego
u stóp ruin zamku Tenczyn w
Rudnie podczas dwudniowej
imprezy zorganizowanej przez
Stowarzyszenia Ratuj Tenczyn i
Zakon Sokoła.
Z początkiem września rozpoczął
się drugi etap projektu
edukacyjnego pod nazwą "Nasz
Tenczyn" zorganizowanego przez
stowarzyszenie "Ratuj Tenczyn".
Projekt który potrwa do listopada
2012 r. przewiduje przeprowadzenie
w szkołach gminy Krzeszowice 10
warsztatów
historycznych na temat zamku
Tenczyn i roli rodu Tęczyńskich w
historii Polski.
Pani Maria Filipowicz która wraz z mężem
nadzoruje prace zabezpieczające na
Tenczynie udostępniła stowarzyszeniu "Ratuj
Tenczyn" wstępny raport z robót budowlanych
przeprowadzonych na terenie zamku przez
Gminę Krzeszowice. Dzięki opisowi oraz
załączonym do niego fotografiom możemy
przekonać się na własne oczy co udało się
zrobićw ciągu ostatnich 2,5 lat.
W ostatnim numerze dwutygodnika
samorządowego "Magazyn Krzeszowicki" z
dnia 29 listopada 2012 r. ukazał się artykuł
podsumowujący dotychczasowy przebieg
prac remontowych na Tenczynie. Artykuł ten
opublikowała też lokalna bezpłatna gazeta
"Głos Krzeszowicki". Krzeszowicki Kurier
Samorządowy nr 13 (39) z grudnia br.
informuje z kolei o złożeniu przez Gminę
Krzeszowice w Ministerstwie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego wniosku o dotację
na kolejny etap prac zabezpieczających ruiny
zamku.
 
W dniu 31 stycznia 2013 r. decyzją
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Pana Bogdana
Zdrojewskiego została
opublikowana lista projektów,
którym przyznano dofinansowanie
na ten rok. Projekt pn. "Rudno,
ruiny zamku Tenczyn (XIV w.):
prace konserwatorskie i roboty
budowlane w celu zabezpieczenia
ruin – etap IV"  otrzymał dotację w
wysokości 800.000,00 zł
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn z
przyjemnością informuje że kolekcja
portretów członków rodziny
Tęczyńskich wzbogaciła się o
kolejny cenny eksponat. Dzięki
życzliwości Ojca Ryszarda
Stolarczyka – Przeora Klasztoru
Karmelitów Bosych w Czernej udało
się wykonać replikę portretu
Agnieszki Tęczyńskiej-Firlejowej  –
fundatorki pustelni.
W dniu 21 lutego 2013 r. do Narodowego
Instytutu Dziedzictwa wpłynął wniosek w
sprawie uznania ruin zamku Tenczyn w
Rudnie za pomnik historii. Pomniki historii
ustanawiane są od 1994 r., do dziś to
najwyższe wyróżnienie nadano 54 zabytkom.
Z każdym rokiem, lista najcenniejszych
obiektów sukcesywnie powiększa się.  
Znajdują się na niej obiekty o szczególnych
wartościach materialnych i niematerialnych
oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego
naszego kraju.
Stowarzyszenia Ratuj Tenczyn z
przyjemnością informuje że dobiegły
końca kilkumiesięczne prace nad
wykonaniem repliki glinianego fryzu
przedstawiającego polowanie na
dzika. Przypominamy, że fryz
udostępniony został stowarzyszeniu
Ratuj Tenczyn w celu jego
skopiowania przez jednego z
mieszkańców Krzeszowic,  który
znalazł go wiele lat temu w okolicach
zamku Tenczyn. Wykonania repliki
podjęła się artysta plastyk Pani Anna
Siek.
...............................................................................................
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w
każdej chwili zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
Trwają prace budowlane
związane z czwartym etapem
zabezpieczania zamku Tenczyn w
Rudnie  prowadzone przez
Gminę Krzeszowice a
finansowane ze środków
Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Możemy już zobaczyć ich
pierwsze efekty i cieszyć się
kolejnymi fragmentami
zabezpieczonego zabytku.