Logo Ratuj Tenczyn zaprojektował Stefan Olis - student Wydziału Plastycznego
Uniwersytetu w Trnavie na Słowacji
.
 
Projekty złożone przez "Ratuj Tenczyn" do
LGD
zdobyły najwyższą punktację
..................................................................................
LGD Zdrój przedstawiła  listę wniosków ocenionych przez Radę i przeznaczonych do
dofinansowania w naborach  "Małe projekty". Dwa projekty złożone przez
stowarzyszenie Ratuj Tenczyn (wniosek na dofinansowanie Turnieju Rycerskiego w
2013 r
. i wniosek na odtworzenie proporca Tęczyńskich) uzyskały najwyższe oceny z
pośród wszystkich
30 złożonych wniosków.

Lista wniosków ocenionych przez Radę LGD Zdrój
Projekt organizacji Turnieju Rycerskiego im. Andrzeja Tęczyńskiego zdobył najwyższą ocenę: 89 punktów ze 100
możliwych
Po raz kolejny zaprocentowało profesjonalne podejście i dbałość o szczegóły, dzięki którym udało nam się
uzyskać tak wysokie oceny projektów
.

Przed  uzyskaniem dofinansowania  wnioski muszą jeszcze  zostać zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski,
z którym podpisane zostaną następnie stosowne umowy.


Projekt odtworzenia proporca Tęczyńskich uzyskał drugą z kolei ocenę - 84 punktów