Logo Ratuj Tenczyn zaprojektował Stefan Olis - student Wydziału Plastycznego
Uniwersytetu w Trnavie na Słowacji
.
Ciekawe materiały:
...................................................................
Tu znajdziesz bardzo ciekawe materiały związane z historią Tenczyna:
Franciszek Kołpanowicz "Tęczyn
Pamiątki".

Książka wydana w 1931 r. nakładem
autora. Opisuje historię zamku i
rodu Tęczyńskich.
Nikodem Pajzderski "Zamek
Tęczyński"
Stanisław Polaczek "Powiat Chrzanowski"  
Na str. 302 rozpoczyna się opis historii
zamku Tenczyn.
Zygmunt Holcer "Geologiczne
uwarunkowania postępującej destrukcji
zamku Tenczyn"
Józef Czech "Kalendarz Krakowski na rok
1888" Na str. 67 rozpoczyna się opis historii
zamku.
Ludwik Sikora      "Szwedzi i
Siedmiogrodzianie w Krakowie"    Książka w
bardzo ciekawy sposób opisuje czasy
Potopu Szwedzkiego na ziemi krakowskiej.
Pozwala bardzo dobrze zrozumieć kontekst
historyczny w jakim znalazł się zamek
Tenczyn. W książce znajdują się też
wzmianki dotyczące bezpośrednio
Tenczyna.
Jan Ptaśnik  "Obrazki z przeszłości
Krakowa"   W książce znajduje się obszerny
opis zabicia Andrzeja Tęczyńskiego w
rozruchach krakowskich z 1461 r.
Bartosz Paprocki  "Herby Rycerstwa
Polskiego"  Książka wydana w 1584 r.
(przedruk z 1858 r.) zawiera zebrane przez
autora dzieje polskich rodów
szlacheckich. Na str. 60 wg nawigacji (str. 85
wg. numeracji kartek) znajduje się
bardzo ciekawy opis dziejów Toporów.
Bartosz Paprocki  "Herby Rycerstwa
Polskiego"  Książka wydana w 1584 r.
Opis Toporów rozpoczyna się na str.
56  wg. nawigacji elektronicznej.
Kim był Eryk Dahlbergh -  szwedzki oficer
który narysował pierwszy znany nam plan
zamku Tenczyn ?  Z tekstu dowiesz się
dlaczego i w jakich okolicznościach przybył
do Tenczyna.
Projekt budowlany zabezpieczenia ruin
zamku Tenczyn w Rudnie udostępniony
dzięki uprzejmości Państwa Marii i
Aleksandra Filipowiczów którzy są jego
autorami.
Fotochromy Tadeusza Rzący z ok. 1912 r.
opublikowane w katalogu wystawy
Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
(2009 r.)
Fotografie przedstawiające stan
Przedbramia i Wieży Nawojowej w 1992 r.    
udostępnione dzięki uprzejmości Państwa
M i A Filipowiczów
Opis portretu Stanisława Tęczyńskiego
autorstwa dr hab. Kazimierza Kuczmana -
opiekuna działu malarstwa w Zamku
Królewskim na Wawelu
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................