Logo Ratuj Tenczyn zaprojektował Stefan Olis - student Wydziału Plastycznego
Uniwersytetu w Trnavie na Słowacji
.
"Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na
szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości"
     O konieczności zajęcia się ruinami zamku Tenczyn w Rudnie zda
sobie sprawę każdy kto je odwiedzi. Ta wspaniała budowla niszczeje
na naszych oczach i jeśli tak dalej pójdzie zakilka lat pozostanie po
niej tylko wspomnienie. Średniowieczny zamek znajdujący się
zaledwie 25 km od Krakowa i będący zabytkiem o szczególnej
wartości dla polskiej kultury znika bezpowrotnie z naszego
krajobrazu przy zupełnym braku reakcji ze strony jakiejkolwiek
instytucji. Już teraz ogromne fragmenty zamku grożą katastrofą
budowlaną i tylko natychmiastowe prace zabezpieczające mogą je
uratować.
  
    Stowarzyszenie "Ratuj Tenczyn" to organizacja skupiająca osoby
którym nie jest obojętny los Tenczyna i które doceniając jego piękno i
wspaniałą historię postanowiły aktywnie działać w celu jego ochrony.
Działalność prowadzimy od stycznia  2008 r., początkowo jako
nieformalna Grupa "Ratuj Tenczyn" a od 25 czerwca 2009 r. jako
Stowarzyszenie "Ratuj Tenczyn".

    Nasze działania polegają na prowadzeniu kampanii informacyjnych
poprzez stronę internetową, stałą obecność w mediach, wywieraniu
nacisku na władze samorządowe oraz Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, organizację imprez turystycznych i
kulturalnych mających na celu popularyzowanie wiedzy o Tenczynie.
Wszystkie te inicjatywy realizowane są z poświęceniem prywatnego
czasu i  środków, nie mają celu zarobkowego a przyświeca im
szczytny cel ochrony przed zniszczeniem wspaniałego zabytku jakim
jest zamek Tenczyn.

    Członkami stowarzyszenia są mieszkańcy Gminy Krzeszowice,
studenci z Krakowa i okolic, miłośnicy zamków jurajskich, członkowie
bractw rycerskich. Osoby te, mimo iż nie mają profesjonalnego
przygotowania w dziedzinie ochrony zabytków, zdołały nagłośnić
temat ginącego zamku i sprawić że mówi się o jego przyszłości coraz
częściej.

    Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich którzy
chcieliby zaangażować się w piękną inicjatywę ratowania Tenczyna,
każdy kto chce się włączyć w nasze prace jest mile widziany.
Tenczyn można jeszcze uratować ale czasu pozostało naprawdę
niewiele.
O nas
...................................................................
Statut "Ratuj Tenczyn"
Ratuj Tenczyn
ul. Grunwaldzka 274
32-065 Krzeszowice

Numer rachunku bankowego:
09 2490 0005 0000 4500 2662 4873

Numer KRS: 0000332177