.
"
     
  
    Stowarzyszenie "Ratuj Tenczyn" to organizacja skupiająca osoby
którym nie jest obojętny los Tenczyna i które doceniając jego piękno i
wspaniałą historię postanowiły aktywnie działać w celu jego ochrony.
Działalność prowadzimy od stycznia  2008 r., początkowo jako
nieformalna Grupa "Ratuj Tenczyn" a od 25 czerwca 2009 r. jako
Stowarzyszenie "Ratuj Tenczyn".

    Nasze działania polegają na prowadzeniu kampanii informacyjnych
poprzez stronę internetową, stałą obecność w mediach, wywieraniu
nacisku na władze samorządowe oraz Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, organizację imprez turystycznych i
kulturalnych mających na celu popularyzowanie wiedzy o Tenczynie.
Wszystkie te inicjatywy realizowane są z poświęceniem prywatnego
czasu i  środków, nie mają celu zarobkowego a przyświeca im
szczytny cel ochrony przed zniszczeniem wspaniałego zabytku jakim
jest zamek Tenczyn.

O nas
...................................................................
Statut "Ratuj Tenczyn"
Ratuj Tenczyn
ul. Grunwaldzka 274
32-065 Krzeszowice

Numer rachunku bankowego:
09 2490 0005 0000 4500 2662 4873

Numer KRS: 0000332177