Gmina Krzeszowice dostałą kolejną dotację na
zabezpieczenie Tenczyna
..................................................................................
 
W dniu 31 stycznia 2013 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana
Bogdana Zdrojewskiego została opublikowana lista projektów, którym przyznano
dofinansowanie na ten rok. Projekt pn. "Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace
konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin – etap IV"  otrzymał
dotację w wysokości 800.000,00 zł.
Przedmiotem wniosku stanowiącego etap IV, przewidzianego do realizacji w roku 2013, było zabezpieczenie od zewnątrz
ściany korytarza obronnego, reperacja ścian przedbramia, prace przy budowli północnej, budynku południowo-zachodnim
oraz wschodnim skrzydle mieszkalnym i kurtynie południowo zachodniej. Planowana powierzchnia zabytku jaka miała być
poddana pracom zabezpieczającym i restauratorskim wynosiła 975,55 m2.

W związku z faktem że dotacja jest mniejsza od wnioskowanej kwoty zakres prac będzie jednak odpowiednio zmniejszony.
Gmina Krzeszowice ma 60 dni od otrzymania oficjalnej informacji o wynikach na przedstawienie aktualnego zakresu i
harmonogramu dostosowanego do otrzymanej kwoty.
Gratulujemy Gminie Krzeszowice kolejnego sukcesu który jest kolejnym wielkim krokiem w pracach nad zabezpieczeniem
Tenczyna
. Poniżej zamieszczamy też link do szczegółowego planu III etapu prac zabezpieczających na Tenczynie z
którego część ma być zrealizowana właśnie teraz.
Korzystając z okazji przypominamy też o możliwości przekazania 1 % podatków za 2012 r. na stowarzyszenie "Ratuj
Tenczyn". Przekazując podatek na Tenczyn każdy z nas może przyczynić się do ratowania tego wspaniałego zabytku.

Nasz numer KRS jest następujący:  

                                                           
 0000332177