Średniowieczny obóz znów stanął pod
Tenczynem   
...................................................................
 
Organizatorzy pragną serdecznie
podziękować właścicielowi
restauracji "Zamkowa" z Tenczynka
za darmowe posiłki jakie podarował
rekonstruktorom oraz bardzo dobrą
obsługę gastronomiczną imprezy.
Dziękujemy również Gwarkowi
Krzeszowickiemu za sprawowanie
patronatu medialnego nad
przedsięwzięciem oraz wszystkim
innym osobom które przyczyniły się
do jego niewątpliwego sukcesu.
Stowarzyszenia Ratuj Tenczyn i
Zakon Sokoła liczą iż następna,
planowana na przyszły rok podobna
impreza, będzie mogła zostać
przeprowadzona już na dziedzińcu
zamku górnego Tenczyna.
Znacznie powyżej tysiąca sięgnęła liczba osób które odwiedziły średniowieczny  obóz
oraz szranki turnieju rycerskiego u stóp ruin zamku Tenczyn w Rudnie podczas
dwudniowej imprezy zorganizowanej przez Stowarzyszenia Ratuj Tenczyn i Zakon
Sokoła.
W sobotę malownicze tereny
wokół zamku stały się
idealną scenerią do
przeprowadzenia rywalizacji
rycerzy ciężko i
lekkozbrojnych, zawodów
łuczniczych, inscenizacji
ataku na obóz i jego obrony
w ramach I Turnieju o topór
Andrzeja Tęczyńskiego.
Widzowie mogli też zobaczyć
pokazy broni czarnoprochowej w
skład których wchodziły wystrzały
z hakownicy oraz bombardy -
lekkiej średniowiecznej armaty.
W niedzielę publiczność mogła
spróbować sił w strzelaniu z łuku,
rzucie włócznią oraz w
średniowiecznych tańcach.
Widzowie mogli zapoznać się ze
średniowiecznym życiem
obozowym, wysłuchać opowiadań
o dawnych zwyczajach, poznać
metody walki oraz obejrzeć
używaną przed wiekami broń i
sprzęty gospodarcze.
Przeprowadzony został również
wykład na temat historii Tenczyna -
najcenniejszego zabytku ziemi
krzeszowickiej.
W kramach położonych tuż przy
obozie można było kupić
pamiątki nawiązujące do epoki
średniowiecza, organizatorzy
rozprowadzali również repliki
XVII wiecznego planu Tenczyna
z czasów jego świetności
sporządzonego przez
zdobywających go Szwedów.
Przez cały czas trwania imprezy
stowarzyszenie Ratuj Tenczyn
prowadziło również zbiórkę
publiczną mającą na celu
zgromadzenie środków na
promowanie wartości
historycznych architektonicznych i
kulturalnych zamku Tenczyn w
Rudnie.
Udało się zebrać kwotę
1377,74 PLN
Turniej zaszczyciły swoją obecnością
powszechnie znane i szanowane w
naszej gminie osoby. Pogoda na
szczęście dopisała,  szczególnie
słoneczna  i bardzo ciepła niedziela
sprzyjała takiej właśnie formie spędzania
czasu na świeżym powietrzu łączącej
obcowanie z naturą i żywą historią
naszego regionu.