Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki I naboru wniosków  do
programu  Ochrona zabytków
na rok 2018. Z postulowanych nieco ponad 2 mln PLN na
kolejny etap zabezpieczenia Tenczyna, Gminie Krzeszowice przyznano
600 tys. PLN.
Tenczyn dostał 600 tys. PLN z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wyniki naboru zamieszczono na stronie MKIDN . Znacznie mniejsza od planowanej kwota dotacji oznacza że IX etap prac
zabezpieczających trzeba będzie
poważnie ograniczyć. Zakres robót przewidzianych we wniosku zaznaczono na poniższym planie Tenczyna.
Ponownie  trzeba będzie dokonać trudnego wyboru fragmentu ruin który w tym roku doczeka się renowacji. Niestety w
ostatnich latach wartość dotacji na renowację Tenczyna spadła i utrzymuje się w okolicach 0,5 mln. PLN. Jak na obiekt tej
wielkości i w tak złym stanie technicznym jest to kwota niewielka.
Z drugiej jednak strony, będzie to kolejny z rzędu rok w
którym część Tenczyna zostanie uratowana przed zniszczeniem.